Search Lyric

Monday, December 12, 2016

Yuwaku - Slank

Haraheri Meshio Kuu
Nemukunareba Netesimasu
Kiiroi Baranohana Kabenikakaruha Jyerasiika
Yuwakuwa Amakuizanau Mainichi irodoru

Arenimo sorenimo korenimo dokodemo
Tokino Nagarewa Katachimo Kaerusi
Setsunasano Kakeramo Dokokaetoh
Udaudato Kimigayukikau Daremogaminnna Sekaino man-nakada

Yuwaku Yuwaku Yuwaku Yuwaku

Kugatuno Asamoyaga Ututu Ututuni Kondeiru
Yuwakunikararete Senobisuruhodo Chikakumo Mienakunatte Ikundana
Tokino Nagarewa Katachimo kaerusi Setunasano Kakeramo Dokokaetoh
Udaudato Kimigayukikau Daremogamin-na Sekainoman-nakada

Yuwaku Yuwaku Yuwaku Yuwaku

No comments:

Post a Comment