Search Lyric

Friday, July 22, 2016

Yen Ing Tawang - Mayang Sari

Yen ing tawang ana lintang, cah bagus
Aku ngenteni tekamu
Marang mega ing angkasa
Ingsun takokke pawartamu

Janji-janji aku eling, cah bagus
Sumedhot rasane ati
Lintang-lintang ngiwi-iwi, nimas
Tresnaku sundhul wiyati

Dhek semana janjiku disekseni mega kartika
Kairing rasa tresna asih

Yen ing tawang ana lintang, cah bagus
Rungokna tangising ati
Binarung swarane ratri, nimas
Ngenteni mbulan ndadari

Dhek semana janjiku disekseni mega kartika
Kairing rasa tresna asih

Yen ing tawang ana lintang, cah bagus
Rungokna tangising ati
Binarung swaraning ratri
Ngenteni mbulan ndadari
Keren to lagune, aku ro nyanyi2 ki

No comments:

Post a Comment