Search Lyric

Monday, August 29, 2016

Chopin Larug - Chrisye

Yen Chopin padem ring Bali
Kerarung saking Daksina
Titiang mengenang Bali
Sunantara wong ngrusak-asik negara

Sang jukung kelapu-lapu
Santukan Baruna kroda
Nanging Chopin nenten ngugu
Kadang ipun ngrusak seni-budaya

Risedeg sang jukung kampih
Ring Legian - Kayuaya
Te-lonte ring sisin pasih
Anak lacur melalung ngadolin ganja

Chopin ten uning ring Bali
Wong putih mondok ring Kuta
Asing lenga lali ring Widi
Tan urungan jagi manemu sengkala

Gending Chopin maring ati
Nabuhang wirama duka
Duh nyama braya ring Bali
Dong sampunang banget nunaning prayatna

No comments:

Post a Comment